SOSIALISASI KETENTUAN KEPABEANAN TERKAIT PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

                 Senin, 15 Agustus 2016, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda meneyelenggarakan sosialisasi kepabeanan terkait pengeluaran barang impor untuk dipakai. Acara dimulai pada pukul 09.00 dibuka oleh sambutan dari Sentot Sukutiyanto selaku mewakili Kepala Kantor. Kemudian disambung oleh gambaran singkat oleh Soedyantoro selaku Kepala Seksi PDAD. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi pemaparan materi dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama dipaparkan oleh Awaludin dari Direktorat Teknis Kepabeanan. Sesi kedua dipaparkan oleh Erwin Duadja dari Direktorat IKC melalui tampilan video.

                 Kegiatan ini dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi peraturan baru yaitu pengeluaran barang impor untuk dipakai kepada pengguna jasa. Hal yang melatar belakangi peraturan tersebut yaitu keinginan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan percepatan arus barang dan proses otomasi kedepannya. Serta untuk meminta bantuan kepada pengguna jasa dalam bentuk kerjasamanya untuk mempercepat arus barang agar tidak terjadi dwelling time.

     Sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dimana pengguna jasa ingin mengetahui lebih lanjut. Sesi jawab berlangsung sangat interakti dan pertanyaan dijawab dengan baik oleh Bapak Awaludin serta Bapak Erwin Duadja. Setelah sosialisasi ditutup pengguna jasa diperbolehkan meminta file terkait sosialisasi tersebut. Acara tersebut berakhir pada pukul 11.30

(PLI KPPBC TMP JUANDA)